TV

Protest przeciwko podwyżce podatku od nieruchomości

1110 wyświetleń 26 września 2013 (110 opinii)

Protest przeciwko podwyżce podatku od nieruchomości.

Więcej na ten temat

Opinie (110) ponad 20 zablokowanych

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  Kongres Nowej Prawicy (10)

  Jedyna partia, która jeszcze nie dała d*py w tym kraju

  • 113 30

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   ciekawe jaki zapisy były w tym akcie darowizny (1)

   • 6 1

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    Uzasadnienie uchwały o odstąpieniu od odwołania darowizny

    Umową notarialną z dnia 22.03.1999 r. Rep A nr1576/1999 Gmina Miasta Gdańska
    przekazała nieodpłatnie na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego nieruchomość obejmującą działkę
    43/5 obręb 30 obszaru 3887 m kw. zapisana w księdze wieczystej Nr GD1G00088626/7
    prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku. Podstawą zawarcia wyŜej
    wymienionej umowy była Uchwała Nr V/61/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 1999 r.
    w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie prawa własności nieruchomości zabudowanej,
    połoŜonej w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 238 A na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego
    w drodze umowy darowizny. W uchwale zastrzeŜono, Ŝe przekazanie przedmiotowej
    nieruchomości w formie darowizny następuje z przeznaczeniem wyłącznie na potrzeby
    Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego.
    Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w
    umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku
    niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu, z zastrzeŜeniem
    ust. 2a. Przepis art. 13 ust. 2a cytowanej ustawy przewiduje moŜliwość odstąpienia od odwołania
    darowizny za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.
    W budynku przy Al. Grunwaldzkiej 238 A przez szereg lat funkcjonowało Kolegium
    Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie Rektor
    Uniwersytetu Gdańskiego wystąpił do władz Miasta o wyraŜenie przez Radę Miasta Gdańska
    zgody na sprzedaŜ przez Uniwersytet nieruchomości poł. przy Al. Grunwaldzkiej 238 A,
    wskazując Ŝe środki uzyskane z jej sprzedaŜy uŜyte zostaną na częściowe sfinansowanie
    wydatków związanych z budową budynku neofilologii i administracji centralnej.
    Działka nr 43/5 oraz nieruchomość przyległa objęta jest zamierzeniem inwestycyjnym
    polegającym na adaptacji istniejących w tym miejscu budynków Kolegium Kształcenia
    Nauczycieli oraz dawnych Szkól Elektrycznych i Elektronicznych na siedzibę WyŜszej Szkoły
    Bankowej w Gdańsku prowadzonej przez Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. Inwestycja
    powyŜsza będzie realizowana w oparciu o tytuł prawny do gruntu ustanowiony przez Miasto.
    Zatem planowane poszerzenie bazy dydaktycznej WyŜszej Szkoły Bankowej przyczyni się do
    powiększenia oferty edukacyjnej Szkoły oraz do wzrostu liczby studentów, co leŜy w interesie
    społeczności lokalnej.
    Biorąc więc pod uwagę, iŜ cel darowizny przedmiotowej działki był przez kilkanaście lat
    realizowany jak i fakt, Ŝe działka nr 43/5 ma być nadal wykorzystywana na cele oświatowe w
    zakresie szkolnictwa wyŜszego, wyraŜenie zgody na odstąpienie od odwołania umowy darowizny
    przedmiotowej działki w świetle przytoczonych okoliczności znajduje uzasadnienie.
    W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

    • 5 0

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   ...to kwestia czasu i ceny.

   • 6 0

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   To tak jak księża (1)

   dostają nowe ziemie pod kościoły za 1% wartości a w tym czasie odzyskują swoje dawne ziemie żeby je tylko sprzedać i kasy się nachapać. Tak samo jak pod kościół często biorą więcej ziemi żeby potem wynająć jak słynna sprawa z lidlem.

   • 10 2

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    Jedni uczą się od drugich,

    kasa, Misiu, kasa...

    • 3 0

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   Bo jeszcze nie mieli okazji dać...

   Bo jeszcze nie mieli okazji dać...

   • 5 2

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   kongres nowej prawicy ? (1)

   a co to za jełopy?

   • 6 18

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   Nie dała d.. bo nie miała okazji!

   Okazja czyni złodzieja.

   • 2 2

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   29 osób chec płacic wysokie podatki i być swiadkiem zubożenia współobywateli

   Proponuje więc niech oddają do budżetu centralnego całe pensje.

   • 0 0

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  PO to banda nieudacznikow (3)

  jedyne o co dbaja to ich wlasne kieszenie. DOSC!

  • 111 14

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   Oszczednosci nalezy szukac zwalniajac tuziny niepotrzebnych urzedasow

   nie da sie juz zyc w tym miescie patologii.

   • 24 2

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   szczerze mówiąc myślałem że ci nieudacznicy przed wyborami nic nie podniosą już

   a jak się okazało myliłem się. PIS przynajmniej jak był u władzy to obniżył dochodowy a PO tylko podwyżki nam funduje bo nie ma żadnego pomysłu na rozruszanie gospodarki.

   • 15 2

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   Grupa Bankowa to opyli na rynku za grube piniondze deweloperom?

   Życie pokaże. Dziś wiemy kto był w Bankowej i w UG i załatwił tę nieruchomość czy nie wiemy? Media powinny wiedzieć i to nam ujawnić. Jeżeli tego nie ujawniają to stają się wspólnikami tej mafii.

   • 0 0

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  Czy ci ludzie, to jedyni rozsądnie myślący obywatele Gdańska? (4)

  Gdzie podziała się reszta 500 tysięcznego miasta? Czyżby godzili się na podnoszenie im podatków?

  • 86 10

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   A gdzie ty byłeś wtedy?

   Mądralo !

   • 3 4

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   reszta (1)

   ..miasta zap*****la od świtu do nocy, żeby na to wszystko zarobić, mając świadomość, że WŁADZA i tak zrobi to, na co ma ochotę.
   W skrócie- szkoda czasu.

   • 9 7

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    szkoda czasu? na wolność i wolny wybór?

    co ty gadasz. Sam nie byłem bo niewiedziałem że coś takiego będzie, ale chętnie bym poszedł. Władza boi się tłumu i dlatego im większy tłum tym bardziej władza będzie się bała. Trzeba chodzić pod domy tych nieudaczników i tam protestować to ich najbardziej denerwuje.

    • 9 0

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   Raczej nie...

   Większa część z nich po prostu żyje z dnia na dzień i prawdopodobnie nawet o takiej sytuacji nie wie.

   • 5 0

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  "Realizujemy w mieście program inwestycyjny i część wysiłków musimy przenieść na barki mieszkańców."

  Inwestycje - TAK, bizancjum - NIE. Mówiąc wprost: drogi, komunikacja, dworce, budynki użyteczności, obiekty sportowe i rekreacyjne - TAK, stadion PGE Arena, ECS - NIE NIE I JESZCZE RAZ NIE! Za to będzie okazja podziękować!

  • 91 6

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  Lewizna (2)

  Nic do dodania, wierchuszka jak zawsze, lewaki gdańskie trzymają się dobrze, Budyń wszystko popiera, amen.

  • 49 6

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   "W kuluarach nie brakowało jednak komentarzy o powiązaniach rektorów UG i WSB (ten drugi pracował wcześniej na UG) czy (1)

   Chyba nie tędy droga ;-) Sprawy łączy raczej osoba Jerzego Gwizdały.

   Przy umowie darowizny budynku dla UG jako strona ze strony UM - wiceprezydent Gdańska za I kadencji Adamowicza ("wyleciał" z powodu GPEC w 2001r.)/ Obecnie kanclerz UG.

   Kto chce i komu się nudzi niech sobie drąży temat głębiej. UG sprzedaje ten budynek bez efektów już od dłuższego czasu (były ogłoszenia).

   • 9 1

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    Tak czy siak, trudno byłoby komukolwiek coś w tej sprawie udowodnić.

    Umowa darowizny przewidywała prawo do odstąpienia od jej odwołania w razie zaprzestania wykorzystywania na cele darowizny i Miasto z tego skorzystało.

    Jedyną nieprawidłowością do której można się doczepić jest fakt, że UG oferował do sprzedaży ten budynek już przynajmniej od grudnia 2012 roku a wówczas nie miał do tego prawa, bo zgodnie z umową darowizny i przy braku uchwały o treści podjętej dopiero w dniu wczorajszym, było to działanie bezprawne i sugerujące, że sprzedający był pewien jaka decyzja w jego sprawie zostanie podjęta przez Radę Miasta i Prezydenta.

    Co do ceny, przynajmniej prawie roczna bezskuteczna sprzedaż w oficjalnych ogłoszeniach dostępnych w Sieci chyba obalają tezę o zaniżeniu wartości budynku. Gdyby tak było, ktoś kupiłby go na pniu zaraz po wystawieniu ;-)

    • 0 0

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  Ja zagłosuję na kongres nowej prawicy, jedyni którzy chcą obniżyć podatki!!! (8)

  Brawa dla nich!!

  • 73 15

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   teraz chcą bo muszą się przypodobać, a jak już wejdą to się okaże, że się jednak nie da (1)

   i trzeba podwyższyć...

   • 15 10

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    rząd ma 3 możliwości

    1. Podwyższa podatki żeby było więcej kasy na utrzymanie państwa ale jak się okazuje powyżej pewnego progu dochody zaczną maleć a nie rosnąć.
    2. Zrobić rewolucję w biurokracji, przejrzeć kontrakty np. ZUSu z asseco i zaoszczędzić kasę na tym
    3. Rozruszać gospodarkę wprowadzając ułatwienia dla przedsiębiorców

    Biorąc pod uwagę już prawie 8 lat rządów PO, którą zgadnijcie, którą opcję oni wybiorą? (a raczej już wybrali).

    • 11 0

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   tylko na czele stoi korwin a on się wielu ludziom źle kojarzy

   i nie będą głosowali na niego. On jest znanym krzykaczem ale podpadł wielu dziennikarzom i zrobią z niego durnia jak zwykle w telewizji tak jak słynna już manipulacja z TVP gdy przerobili jego wypowiedź że niby źle się wyraża o internautach.

   • 12 1

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   Skończ z ta demagogią. Nikt normalny na nich nie głosuje (3)

   Każde zaściankowe zacofanie pod płaszczykiem święto*ebliwości jest złe.

   • 6 9

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    kobieto, do kuchni! (2)

    • 7 5

    • Opinia do artykułu

     Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

     antyszowinistka

     To babki w wyborach masz z głowy.

     • 1 1

    • Opinia do artykułu

     Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

     oto przedstawiciel/ zwolennik konkgresu nowej prawicy

     Dziękujemy za przedstawienie podbudowy ideologicznej i przyszłych celów partii.

     • 0 0

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   Obniżenie podatków...

   Pomysł szlachetny ale zastanawia mnie jak zamierzają zwrócić zadłużenie miasta podejmując takie decyzje ? Druga sprawa już góra dopilnuje żeby ktoś takie nie doszedł do władzy w żadnym mieście... Zwykły człowiek może tylko przygryźć zęby i jakoś to znieść. Innego wyboru nie ma dopóki nie będzie tak źle że ludzie nie zaczną wychodzić na ulice...

   • 2 1

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  rąsia rąsie kryje

  wstydu JM oszczędź, bo urzędasy zawsze coś przekręcą ale JM UG?

  • 21 3

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  na UG mają dr prawa, niech oni się tym teraz zajmą

  • 12 3

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  W tym kraju nie ma już co protestować (2)

  tu trzeba l.ć :)

  • 27 3

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   narodościowy tak robią (1)

   ale media robią z nich chuliganów stadionowych. Nie zgadzam się z nimi w wielu poglądach ale podoba mi się że walczą o to państwo żeby lepiej ludziom się żyło. Szkoda że większość obecnych ludzi to ciapy i takie flaki z olejem boją się cokolwiek zrobić, tylko praca, nażreć się, telewizja i podup..yć i nic ich więcej nie interesuje.

   • 5 0

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    walczą o państwo? W jaki sposób?

    Bijąc dzieci grajace w barwach przeciwnej drużyny? Blokujac debatę innej opcji politycznej? Zakłócajac wykłady na uniwersytetcie, któych nie rozumieją? Obrzucając jajkami ludzi radośnie spacerujacy w pokojowym marszu? Czy może przyczyniją sie do poprawy bytu przez obrzucanie policji kostka brukową? Kpisz czy o drogę pytasz łysolu.

    • 0 0

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  Brawo Kongres Nowej Prawicy za akcje! (5)

  Podajcie nazwiska jeszcze kto był za podwyżkami.

  • 75 8

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   rozliczymy ich przy wyborach (4)

   Brawo Kongres Nowej Prawicy za akcje

   • 25 3

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    Brawo !!! (1)

    Dobrze że jest jakaś organizacja która występuje w imieniu tych którzy nie chcą płacić na urojone pomysły władzy. Zabiegani w ciągu dnia, nie mamy możliwości czy ochoty uczestniczyć w sesji miasta. Tam są nasze pieniądze!!

    • 21 2

    • Opinia do artykułu

     Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

     A może sam Ruszysz d...e

     i Znajdziesz możliwość i ochotę, żeby zająć się tym co jest w Twoim interesie?

     • 9 1

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    Czysty POPULIZM, ale...

    "ciemny lud to kupi" co widać po komentarzach pod artykułem. Ludzie myślcie przyszłościowo i globalnie!Wyobrazacie sobie Polske pod rządami uprzedzonych, ćwierćinteligentych a przy tym świętojebliwych dzieci korwina?

    • 1 2

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    całe szczęście , ze dzieci korwina są w wyborach bez szans

    kolejne oszołomy sa zbędne w polityce

    • 0 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Popularne, a nie widziałeś

Najczęściej oglądane