TV

Protest przeciwko podwyżce podatku od nieruchomości

1104 wyświetlenia 26 września 2013 (110 opinii)

Protest przeciwko podwyżce podatku od nieruchomości.

Protest przeciwko podwyżce podatku od nieruchomości.

Więcej na ten temat

Opinie (110) ponad 20 zablokowanych

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  Kongres Nowej Prawicy (10)

  Jedyna partia, która jeszcze nie dała d*py w tym kraju

  • 112 29

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   ciekawe jaki zapisy były w tym akcie darowizny (1)

   • 6 1

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    Uzasadnienie uchwały o odstąpieniu od odwołania darowizny

    Umową notarialną z dnia 22.03.1999 r. Rep A nr1576/1999 Gmina Miasta Gdańska
    przekazała nieodpłatnie na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego nieruchomość obejmującą działkę
    43/5 obręb 30 obszaru 3887 m kw. zapisana w księdze wieczystej Nr GD1G00088626/7
    prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku. Podstawą zawarcia wyŜej
    wymienionej umowy była Uchwała Nr V/61/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 1999 r.
    w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie prawa własności nieruchomości zabudowanej,
    połoŜonej w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 238 A na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego
    w drodze umowy darowizny. W uchwale zastrzeŜono, Ŝe przekazanie przedmiotowej
    nieruchomości w formie darowizny następuje z przeznaczeniem wyłącznie na potrzeby
    Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego.
    Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w
    umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku
    niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu, z zastrzeŜeniem
    ust. 2a. Przepis art. 13 ust. 2a cytowanej ustawy przewiduje moŜliwość odstąpienia od odwołania
    darowizny za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.
    W budynku przy Al. Grunwaldzkiej 238 A przez szereg lat funkcjonowało Kolegium
    Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie Rektor
    Uniwersytetu Gdańskiego wystąpił do władz Miasta o wyraŜenie przez Radę Miasta Gdańska
    zgody na sprzedaŜ przez Uniwersytet nieruchomości poł. przy Al. Grunwaldzkiej 238 A,
    wskazując Ŝe środki uzyskane z jej sprzedaŜy uŜyte zostaną na częściowe sfinansowanie
    wydatków związanych z budową budynku neofilologii i administracji centralnej.
    Działka nr 43/5 oraz nieruchomość przyległa objęta jest zamierzeniem inwestycyjnym
    polegającym na adaptacji istniejących w tym miejscu budynków Kolegium Kształcenia
    Nauczycieli oraz dawnych Szkól Elektrycznych i Elektronicznych na siedzibę WyŜszej Szkoły
    Bankowej w Gdańsku prowadzonej przez Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. Inwestycja
    powyŜsza będzie realizowana w oparciu o tytuł prawny do gruntu ustanowiony przez Miasto.
    Zatem planowane poszerzenie bazy dydaktycznej WyŜszej Szkoły Bankowej przyczyni się do
    powiększenia oferty edukacyjnej Szkoły oraz do wzrostu liczby studentów, co leŜy w interesie
    społeczności lokalnej.
    Biorąc więc pod uwagę, iŜ cel darowizny przedmiotowej działki był przez kilkanaście lat
    realizowany jak i fakt, Ŝe działka nr 43/5 ma być nadal wykorzystywana na cele oświatowe w
    zakresie szkolnictwa wyŜszego, wyraŜenie zgody na odstąpienie od odwołania umowy darowizny
    przedmiotowej działki w świetle przytoczonych okoliczności znajduje uzasadnienie.
    W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

    • 5 0

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   ...to kwestia czasu i ceny.

   • 6 0

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   To tak jak księża (1)

   dostają nowe ziemie pod kościoły za 1% wartości a w tym czasie odzyskują swoje dawne ziemie żeby je tylko sprzedać i kasy się nachapać. Tak samo jak pod kościół często biorą więcej ziemi żeby potem wynająć jak słynna sprawa z lidlem.

   • 10 2

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    Jedni uczą się od drugich,

    kasa, Misiu, kasa...

    • 3 0

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   Bo jeszcze nie mieli okazji dać...

   Bo jeszcze nie mieli okazji dać...

   • 5 2

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   kongres nowej prawicy ? (1)

   a co to za jełopy?

   • 6 18

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   Nie dała d.. bo nie miała okazji!

   Okazja czyni złodzieja.

   • 2 2

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   29 osób chec płacic wysokie podatki i być swiadkiem zubożenia współobywateli

   Proponuje więc niech oddają do budżetu centralnego całe pensje.

   • 0 0

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  PO to banda nieudacznikow (3)

  jedyne o co dbaja to ich wlasne kieszenie. DOSC!

  • 110 14

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   Oszczednosci nalezy szukac zwalniajac tuziny niepotrzebnych urzedasow

   nie da sie juz zyc w tym miescie patologii.

   • 24 2

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   szczerze mówiąc myślałem że ci nieudacznicy przed wyborami nic nie podniosą już

   a jak się okazało myliłem się. PIS przynajmniej jak był u władzy to obniżył dochodowy a PO tylko podwyżki nam funduje bo nie ma żadnego pomysłu na rozruszanie gospodarki.

   • 15 2

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   Grupa Bankowa to opyli na rynku za grube piniondze deweloperom?

   Życie pokaże. Dziś wiemy kto był w Bankowej i w UG i załatwił tę nieruchomość czy nie wiemy? Media powinny wiedzieć i to nam ujawnić. Jeżeli tego nie ujawniają to stają się wspólnikami tej mafii.

   • 0 0

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  Czy ci ludzie, to jedyni rozsądnie myślący obywatele Gdańska? (4)

  Gdzie podziała się reszta 500 tysięcznego miasta? Czyżby godzili się na podnoszenie im podatków?

  • 85 10

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   A gdzie ty byłeś wtedy?

   Mądralo !

   • 3 4

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   reszta (1)

   ..miasta zap*****la od świtu do nocy, żeby na to wszystko zarobić, mając świadomość, że WŁADZA i tak zrobi to, na co ma ochotę.
   W skrócie- szkoda czasu.

   • 9 7

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    szkoda czasu? na wolność i wolny wybór?

    co ty gadasz. Sam nie byłem bo niewiedziałem że coś takiego będzie, ale chętnie bym poszedł. Władza boi się tłumu i dlatego im większy tłum tym bardziej władza będzie się bała. Trzeba chodzić pod domy tych nieudaczników i tam protestować to ich najbardziej denerwuje.

    • 9 0

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   Raczej nie...

   Większa część z nich po prostu żyje z dnia na dzień i prawdopodobnie nawet o takiej sytuacji nie wie.

   • 5 0

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  "Realizujemy w mieście program inwestycyjny i część wysiłków musimy przenieść na barki mieszkańców."

  Inwestycje - TAK, bizancjum - NIE. Mówiąc wprost: drogi, komunikacja, dworce, budynki użyteczności, obiekty sportowe i rekreacyjne - TAK, stadion PGE Arena, ECS - NIE NIE I JESZCZE RAZ NIE! Za to będzie okazja podziękować!

  • 90 6

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  Lewizna (2)

  Nic do dodania, wierchuszka jak zawsze, lewaki gdańskie trzymają się dobrze, Budyń wszystko popiera, amen.

  • 48 6

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   "W kuluarach nie brakowało jednak komentarzy o powiązaniach rektorów UG i WSB (ten drugi pracował wcześniej na UG) czy (1)

   Chyba nie tędy droga ;-) Sprawy łączy raczej osoba Jerzego Gwizdały.

   Przy umowie darowizny budynku dla UG jako strona ze strony UM - wiceprezydent Gdańska za I kadencji Adamowicza ("wyleciał" z powodu GPEC w 2001r.)/ Obecnie kanclerz UG.

   Kto chce i komu się nudzi niech sobie drąży temat głębiej. UG sprzedaje ten budynek bez efektów już od dłuższego czasu (były ogłoszenia).

   • 9 1

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    Tak czy siak, trudno byłoby komukolwiek coś w tej sprawie udowodnić.

    Umowa darowizny przewidywała prawo do odstąpienia od jej odwołania w razie zaprzestania wykorzystywania na cele darowizny i Miasto z tego skorzystało.

    Jedyną nieprawidłowością do której można się doczepić jest fakt, że UG oferował do sprzedaży ten budynek już przynajmniej od grudnia 2012 roku a wówczas nie miał do tego prawa, bo zgodnie z umową darowizny i przy braku uchwały o treści podjętej dopiero w dniu wczorajszym, było to działanie bezprawne i sugerujące, że sprzedający był pewien jaka decyzja w jego sprawie zostanie podjęta przez Radę Miasta i Prezydenta.

    Co do ceny, przynajmniej prawie roczna bezskuteczna sprzedaż w oficjalnych ogłoszeniach dostępnych w Sieci chyba obalają tezę o zaniżeniu wartości budynku. Gdyby tak było, ktoś kupiłby go na pniu zaraz po wystawieniu ;-)

    • 0 0

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  Ja zagłosuję na kongres nowej prawicy, jedyni którzy chcą obniżyć podatki!!! (8)

  Brawa dla nich!!

  • 72 15

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   teraz chcą bo muszą się przypodobać, a jak już wejdą to się okaże, że się jednak nie da (1)

   i trzeba podwyższyć...

   • 15 10

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    rząd ma 3 możliwości

    1. Podwyższa podatki żeby było więcej kasy na utrzymanie państwa ale jak się okazuje powyżej pewnego progu dochody zaczną maleć a nie rosnąć.
    2. Zrobić rewolucję w biurokracji, przejrzeć kontrakty np. ZUSu z asseco i zaoszczędzić kasę na tym
    3. Rozruszać gospodarkę wprowadzając ułatwienia dla przedsiębiorców

    Biorąc pod uwagę już prawie 8 lat rządów PO, którą zgadnijcie, którą opcję oni wybiorą? (a raczej już wybrali).

    • 11 0

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   tylko na czele stoi korwin a on się wielu ludziom źle kojarzy

   i nie będą głosowali na niego. On jest znanym krzykaczem ale podpadł wielu dziennikarzom i zrobią z niego durnia jak zwykle w telewizji tak jak słynna już manipulacja z TVP gdy przerobili jego wypowiedź że niby źle się wyraża o internautach.

   • 12 1

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   Skończ z ta demagogią. Nikt normalny na nich nie głosuje (3)

   Każde zaściankowe zacofanie pod płaszczykiem święto*ebliwości jest złe.

   • 6 9

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    kobieto, do kuchni! (2)

    • 7 5

    • Opinia do artykułu

     Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

     antyszowinistka

     To babki w wyborach masz z głowy.

     • 1 1

    • Opinia do artykułu

     Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

     oto przedstawiciel/ zwolennik konkgresu nowej prawicy

     Dziękujemy za przedstawienie podbudowy ideologicznej i przyszłych celów partii.

     • 0 0

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   Obniżenie podatków...

   Pomysł szlachetny ale zastanawia mnie jak zamierzają zwrócić zadłużenie miasta podejmując takie decyzje ? Druga sprawa już góra dopilnuje żeby ktoś takie nie doszedł do władzy w żadnym mieście... Zwykły człowiek może tylko przygryźć zęby i jakoś to znieść. Innego wyboru nie ma dopóki nie będzie tak źle że ludzie nie zaczną wychodzić na ulice...

   • 2 1

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  rąsia rąsie kryje

  wstydu JM oszczędź, bo urzędasy zawsze coś przekręcą ale JM UG?

  • 20 3

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  na UG mają dr prawa, niech oni się tym teraz zajmą

  • 11 3

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  W tym kraju nie ma już co protestować (2)

  tu trzeba l.ć :)

  • 26 3

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   narodościowy tak robią (1)

   ale media robią z nich chuliganów stadionowych. Nie zgadzam się z nimi w wielu poglądach ale podoba mi się że walczą o to państwo żeby lepiej ludziom się żyło. Szkoda że większość obecnych ludzi to ciapy i takie flaki z olejem boją się cokolwiek zrobić, tylko praca, nażreć się, telewizja i podup..yć i nic ich więcej nie interesuje.

   • 5 0

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    walczą o państwo? W jaki sposób?

    Bijąc dzieci grajace w barwach przeciwnej drużyny? Blokujac debatę innej opcji politycznej? Zakłócajac wykłady na uniwersytetcie, któych nie rozumieją? Obrzucając jajkami ludzi radośnie spacerujacy w pokojowym marszu? Czy może przyczyniją sie do poprawy bytu przez obrzucanie policji kostka brukową? Kpisz czy o drogę pytasz łysolu.

    • 0 0

 • Opinia do artykułu

  Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

  Brawo Kongres Nowej Prawicy za akcje! (5)

  Podajcie nazwiska jeszcze kto był za podwyżkami.

  • 74 8

  • Opinia do artykułu

   Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

   rozliczymy ich przy wyborach (4)

   Brawo Kongres Nowej Prawicy za akcje

   • 25 3

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    Brawo !!! (1)

    Dobrze że jest jakaś organizacja która występuje w imieniu tych którzy nie chcą płacić na urojone pomysły władzy. Zabiegani w ciągu dnia, nie mamy możliwości czy ochoty uczestniczyć w sesji miasta. Tam są nasze pieniądze!!

    • 21 2

    • Opinia do artykułu

     Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

     A może sam Ruszysz d...e

     i Znajdziesz możliwość i ochotę, żeby zająć się tym co jest w Twoim interesie?

     • 9 1

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    Czysty POPULIZM, ale...

    "ciemny lud to kupi" co widać po komentarzach pod artykułem. Ludzie myślcie przyszłościowo i globalnie!Wyobrazacie sobie Polske pod rządami uprzedzonych, ćwierćinteligentych a przy tym świętojebliwych dzieci korwina?

    • 1 2

   • Opinia do artykułu

    Zobacz artykuł Podatki i kontrowersyjna darowizna na sesji RM w Gdańsku

    całe szczęście , ze dzieci korwina są w wyborach bez szans

    kolejne oszołomy sa zbędne w polityce

    • 0 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Popularne, a nie widziałeś

Najczęściej oglądane